CV Primeri

 

Želite da sarađujemo? Kontaktirajte nas!

 

Ova kontakt stranica je namenjena onima koji žele da nas kontaktiraju, bez obzira da li želite savet, analizu CV-a, da nam pošaljete Vaš CV ili da nam uputite zamerku ili predlog.

Na pisma odgovaramo brzo, osim u slučaju kada je potrebno da neki materijal pogleda više kolega, pa Vam molimo da u tim slučajevima imate više strpljenja.

Pravila

 

Zbog velikog broja opštih pitanja, uveli smo nekoliko pravila. Pored pitanja, molimo Vas da svako pismo obavezno sadrži Vaše ime i prezime, validnu e-mail adresu i kontakt telefon.

N@še e-mail adrese