CV Primeri

 

Bez teorije! Praktični primeri biografija / CV-a / rezimea

 
Za Vašu web prezentaciju

HTML primeri

 

Sve veći broj ljudi svoju biografiju postavlja na svoju internet prezentaciju, kako bi je lakše razmenjivao putem elektronske pošte, i društvenih mreža.

Kod ovakvog predstavljanja treba voditi računa da ono mora i da sadrži veoma kratku formu „motivacionog pisma“ koji se onda stavlja pri samom vrhu.

 
Primeri u MS Word-u

Klasični primeri

 

Ukratko, Curriculum Vitae (CV ili rezime) predstavlja Vašu radnu biografiju. Osnovna namena CV-a je da predstavi ličnost, radno iskustvo, stečene veštine i obrazovanje.

CV mora biti kvalitetno napisan i pružiti očekivane informacije, ali nikako ne mora biti uniformisan i pisan po šablonu. Budući poslodavci će prema CV steći utisak o Vašoj ličnosti pre neko što Vas upoznaju.

 
Vaši primeri

Primeri posetioca

 

Ovaj deo je namenjen biografijama posetilaca koji žele da svoje ideje podele sa drugima i prikažu zanimljive ideje i rešenja. Biografije mogu imate stvarne podatke, ali mogu biti anonimne.

Ako mislite da je Vaša biografija vredna pažnje, pošaljite nam je  objava@ , a mi ćemo je proveriti i postaviti na sajtu.  Na onaj način ćete dobiti i komentare drugih posetilaca, što će Vam pomoći i da je poboljšate.